­

مديريت خلاق ( خلاقیت و نوآوری در مدیریت )

خلاقیت و نوآوری در مدیریت

.shenotoIframe2 { width : 100%; height : 184px; border : 0; display : block

4 نظر

رادیو خلاقیت قسمت ۲

رادیو خلاقیت قسمت ۲

میدونستین در زبان تبتی واژه ای معادل خلاقیت وجود نداره و نزدیکترین واژه به خلاقیت واژه طبیعیه یعنی برای اینکه خلاق باشید فقط باید طبیعی تر باشید

4 نظر

رادیو خلاقیت -قسمت ۱

5 نظر