­

کلیپ -۱ زود قضاوت نکنیم – خلاقيت امری اکتسابی و قابل آموزش

خلاقيت و قضاوت
برای همه ما پیش اومده که یه کاری رو داریم با خلاقیت تمام انجام میدیم ومورد قضاوت زود هنگام قرار می گیریم

کس دیگه ای میاد و از اون کار خوشش نمیاد و مارو دلسرد میکنه

این دقیقا همون نقطه ای هست که به اون میگن نقطه مرگ خلاقيت

اگر یاد بگیریم فرزندانمون رو تشویق

12 نظر