­

ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت

ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت

دراين مقاله(ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت)تلاش خواهيم كرد ضرورت خلاقيت و پيشگفتاري در خصوص اينكه چرا فرزندان ما با رشد سني از توانمنديهاي خلاقانه آنها كاسته ميشود مطرح خواهيم كرد .
خلاقيت در كشورهاي توسعه يافته و ما
در بيشتر كشورهاي توسعه يافته سهم خلاقيت در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد

9 نظر

خلاقیت چیست؟

خلاقيت چيست ؟
با كمي جستجو متوجه خواهيد شد براي خلاقيت تعاريف متعددي ذكر شده است و هر فرهنگ و زباني خلاقيت را با توجه به نگرش مردم سرزمينش بيان نموده ولي در نهايت همه داراي يك مفهوم هستند ، يكي از تعاريف جالبي كه از خلاقيت شده در زبان تبتي است .
تبت زبانها هيچ كلمه

14 نظر