­

داستان راز موفقيت محمد (خلاقيت و نوآوري با دستهاي خالي)

راز موفقيت محمد (خلاقيت و نوآوري با دستهاي خالي)
دوستي دارم كه مسئول آزمايشگاه  يكي از شركتهاي داروسازي بزرگ در كشور است او تعريف ميكرد در يكي از طرح هايمان براي توليد يك داروي گياهي كبدي ،قرار براين شد محصول اوليه كه گياه خارمريم بود را بدون واسطه و در مزرعه  از نفر اصلي كه محصول

1 نظر

رادیو خلاقیت -قسمت ۱

5 نظر