­

رادیو خلاقیت -قسمت ۱

5 نظر

خلاقیت چیست؟

خلاقيت چيست ؟
با كمي جستجو متوجه خواهيد شد براي خلاقيت تعاريف متعددي ذكر شده است و هر فرهنگ و زباني خلاقيت را با توجه به نگرش مردم سرزمينش بيان نموده ولي در نهايت همه داراي يك مفهوم هستند ، يكي از تعاريف جالبي كه از خلاقيت شده در زبان تبتي است .
تبت زبانها هيچ كلمه

14 نظر