­

حقيقتهاي ناگفته هدف گذاري و خلاقيت

هدف گذاري و خلاقيت حقیقتهای نگفته

همواره حقيقتها و باورهايي در هر فرهنگ و جامعه اي وجود دارد كه در هيچ كتاب درسي و دانشگاهي از آن ياد نشده و به صورت عمومي در سطح مردم وجود دارد .
به همين خاطر تصميم گرفتم برخي از اين فرهنگهاي خودماني را در مقالاتي كه در سايت قرا رميدهم

5 نظر

ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت

ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت

دراين مقاله(ضرورت خلاقيت و دلايل نبود خلاقيت)تلاش خواهيم كرد ضرورت خلاقيت و پيشگفتاري در خصوص اينكه چرا فرزندان ما با رشد سني از توانمنديهاي خلاقانه آنها كاسته ميشود مطرح خواهيم كرد .
خلاقيت در كشورهاي توسعه يافته و ما
در بيشتر كشورهاي توسعه يافته سهم خلاقيت در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد

9 نظر